Problem med hemsidan och medlemsregistret

Just nu är det stora fel på behörigheterna i nya medlemsregistret. Detta påverkar bland annat möjligheten att registrera och avregistrera medlemmar i registret. Läs mer...

Så här skrev SPF Seniorernas generalsekreterare i ett mejl till alla föreningar 16/12:

Idag på morgonen har förbundsstyrelsen sammanträtt via telefonkonferens, med förbundets revisorer adjungerade, för att diskuterat medlemsregistret och hemsidan.

Efter Christina Rogestams och mitt möte med Softronics ledning har vi haft ytterligare ett antal kontakter på ledningsnivå och projektnivå under gårdagen. Det är just nu vår uppfattning att Softronic har tillsatt extra personal och extra resurser för att lösa de akuta problemen. Efter att ha vägt för och nackdelar mot varandra, och det fanns gott om båda i diskussionerna, så beslutade förbundsstyrelsen att inte avbryta projektet.

Softronic har löst de största problemen med behörigheterna i medlemsregistret under natten. De har identifierat problemet med Mina sidor och åtgärdar dessa omgående.

I nästa vecka kommer jag att återkomma till föreningarna med information till följd av förseningarna av införande av deras hemsidor. Vi utvärderar just nu flera olika möjligheter. De föreningar och distrikt som önskar att få tillgång till sin gamla hemsida i ytterligare en månad kan höra av sig till e-postadress, mrm-webb@spfseniorerna.se, så vi får en överblick om det är några få eller många.

Nedan hittar ni statusrapporten just nu. Jag ber om ursäkt för att den till stor del är teknisk och schematisk och inte inkluderar alla underdelar. Det är tyvärr ogörligt för oss just nu att svara på alla frågor på detaljnivå men jag hoppas att den kan kanske ge en fingervisning om hur vi ligger till i de olika delarna.

Trevlig adventshelg!

Peter Sikström, generalsekreterare SPF Seniorerna