Senaste nytt från Kommunala pensionärsrådet

Möte den 2 sep 2020 Följande ämnen behandlades vid Kommunala Pensionärsrådets möte: * Smittläget, Covid19 i Lidingö * Dödsfall i Covid19 i Lidingö * Besök på äldreboenden * Mötesplatsen i Centrum * IVO:s granskningar * Utvecklat seniorboende * Valfrihetssystem inom korttids- och växelvårdsboende