Stadshusets Mötesplats för äldre stänger ner den 12 mars tills vidare.