Natur- och kulturpromenader på torsdagar är inställda tills vidare.

SPF Seniorerna Lidingöskeppets Natur- och kulturpromenader på torsdagar är inställda tills vidare. För mer information ring Marie Fernulv, 070 844 44 07