Pensionärsrådet om Covid 19 mm

Covid19 i hemtjänst och äldreboenden i Lidingö Birgitta Sköld, ordförande i omsorgs- och socialnämnden, berättade att ingen generell covid19-smitta inträffat inom hemtjänsten. Inom särskilda boendena i Lidingö inträffade det första fallet av covid19-smitta den 20 mars. Den 29 maj hade samtliga 7 boenden drabbats. Ingenting sades om dödsfall på just Lidingös särskilda boenden. All personal har utbildats i basala hygienrutiner och hur skyddsutrustningen ska användas.