Teater

Uppdaterades: 22 september 2018

Samarbete med SPF Seniorerna Maria Högalid om teaterbesök

Genom vårt samarbete med SPF Seniorerna Maria Högalid kan du anmäla din e-postadress till
Britt-Marie Juslin som vidarebefordrar din anmälan till de teaterbiljetter som erbjuds.
På detta sätt får du köpa biljetter till rabatterat pris och gå tillsammans med andra
teaterintresserade SPF Seniorer. E-post: brittmariejuslin23@gmail.com

Publicerades: 18 februari 2017 Uppdaterades: 22 september 2018