KPR rapport mars 2019

KPR - KOMMUNALA PENSIONÄRSRÅDET

  • Styrelsen

Arbetsgruppen för Äldrepolitiska frågor i Järfälla – KPR-gruppen för SPF Vi som fått förtroendet att representera SPF Seniorerna i Järfälla i Kommunala Pensionärsrådet (KPR) har inför mandatperioden 2019–2022 bildat en arbetsgrupp.
Gruppens uppgift är att bereda frågor till KPR och driva de äldrepolitiska frågorna i Järfälla både på kort och lång sikt.
För att vi ska kunna föra fram medlemmarnas behov och intressen kring utvecklingen framåt behöver vi tillsammans utveckla former för kontakt och dialog kring angelägna frågor eller områden. Dessa kan variera över tid och nya former för möten och dialog får undan för undan växa fram.
Ett sätt kan vara att starta upp referensgrupper kring olika viktiga lokala äldre-politiska områden tex Trygga Boendeformer, Trygg Vård och Omsorg m.m.
Två frågor som i nutid uppmärksammas såväl nationellt som regionalt och på kommunnivå är:
• Undersöka och kartlägga våra vårdcentraler för att förbättra för äldre.
• Minska den ofrivilliga ensamheten bland äldre.
Här kan vi i SPF Järfälla delta och göra skillnad!
Är du intresserad att vara med i en grupp, har tips och ideer att föra fram eller undrar över något, ta gärna kontakt med mig.
Nina Isbäck
Gruppledare, SPF Seniorerna i Järfälla i KPR
076-102 26 74, nina.barkarby@gmail.com