Rapport från årsmötet 2021

RAPPORT FRÅN ÅRSMÖTET 2021 och sammanfattning av ett anförande av Stockholmsdistriktets ordförande Ann Hedberg Balkå.

Årets årsmöte var helt annorlunda än vad vi har varit vana vid på grund den pågående coronapandemin. I ett Zoom-möte deltog 17 inbjudna funktionärer. Dagordningen med förslag till beslut fanns tillgänglig på expeditionen. Möjlighet fanns att rösta ja eller nej till
förslagen. 82 medlemmar hade lämnat sitt val. Resultat blev att samtliga förslag röstades igenom enhälligt. Inga övriga frågor togs upp.
Ann hade bjudits in att berätta om vad som hanterats under det gångna året.

Ann - som dessutom sitter i förbundets styrelse - tackade för inbjudan, tyckte det var särskilt trevligt eftersom Järfälla också är hennes hemmaförening. Nedan en sammanfattning: Övergången till möten och arbeten digitalt under våren hade gått bra såväl i distriktet som i förbundet.

Den föreslagna nedläggningen av Jakobsbergs sjukhus har även engagerat SPF. Något klart svar beträffande nedläggning har inte gått att få.
Kommunikationen med kommunen har fungerat dåligt. Svårt att få svar på läget och åtgärder under pandemin. Det har även varit svårt att få igång arbetet med KPR. SPF har tryckt på för att återbetalning skulle ske av SL-kort som inte kunnat utnyttjas pga pandemin. SPF har varit med att protestera mot att företaget KRY skulle överta Vårdguiden. Förslaget har återtagits.

SPF har även deltagit i diskussioner om prioritering av grupper inför Covid-vaccinationerna.
Digitala hjälpmedel mot ensamhet har engagerat SPF.
Övrigt: Tyvärr har det varit ett stort tapp av medlemmar bland distriktets föreningar, Järfälla inteminst. Kongress är planerad till 23-24 augusti.

Av omtanke om våra medlemmar
Äntligen tycks vi kunna skönja ljuset i tunneln och kan börja återgå till ett mer ”normalt” liv. Vi planerar i alla fall för att kunna erbjuda lite fler aktiviteter i höst och dessutom för att kunna ses inomhus, om än med vissa restriktioner.
• Det kommer att vara begränsat antal deltagare på alla inomhusprogram.
• Det kommer att vara föranmälan och uppgift om när du kan börja köa för insläpp till ett program.
• Vi kommer att begära uppvisandet av vaccinationspass eller vaccinationskort alternativt bevis på negativt Covid-test.
Det är förståeligt om du tycker att detta är jobbigt, men vi gör det för att minska risken för ev smittspridning och för att kunna följa upp smitta om det trots allt skulle uppstå sådan .