Info kommunen

2020-03-26 Från Järfälla kommun. Hjälp med matinköp och apoteksärenden 70+ Tillsvidare erbjuder kommunen hjälp till dig som, med anledning av coronaviruset, inte själv kan ta dig till mataffär eller apotek. Hjälpen omfattar dig som är i riskgruppen 70+ och inte har hemtjänst. Kontakta servicecenter om du är i behov av denna hjälp: 08-580 285 00.

  • Loggo Järfälla