Sommaraktiviteter

Sommaraktiviteterna i juni ställs in pga det rådande läget med pandemin. Om Folkhälsomyndigheten ändrar sina rekommendationer för 70+ under juni kan planerade aktiviteter genomföras för resten av sommaren. Information om detta kommer att lämnas på hemsidan, Facebook samt expeditionens telefonsvarare.