Nya öppningstider

Vår expedition är den närmaste tiden endast öppen måndagar kl. 9.30-11.30. Med hänsyn till Folkhälsomyndighetens Allmänna råd tar vi då inte emot personliga besök, vi har bara öppen för telefonsamtal och hantering av e-post. Telefon: 08-580 274 20, e-post: exp@spfseniorernajarfalla.se.