Information om Seniorval och Go Care

Information om Seniorval och Go Care Med Go Care och Seniorval vill vi lyfta kompetensen och kvalitén som finns i äldreomsorgen, och i dessa tider har behovet av detta återigen visat sig vara stort Läs mer (länk till text Seniorval GoCare) https://go-care.se/om-go-care

I 8 år har vi drivit Seniorval och sedan dryga året även Go Care. Vi har lyxen att dagligen ha kontakt med medarbetare i äldreomsorgen över hela Sverige.

Med Go Care och Seniorval vill vi lyfta kompetensen och kvalitén som finns i äldreomsorgen, och i dessa tider har behovet av detta återigen visat sig vara stort.

Chefer och medarbetare i äldreomsorgen har i flera månader, 7 dagar i veckan 24 timmar om dygnet gjort ett storartat jobb för att klara situationen med Covid-19. Många verksamheter har lyckats hålla smittan borta, och ytterligare många hanterar smitta som kommit in på enheter effektivt och professionellt. Arbetssätt har införts för att hindra smitta, sjuka vårdas och anhöriga stöttas samtidigt som egen oro hanteras.

Mitt i allt detta fortgår äldreomsorgens uppdrag och det ordnas en vardag och fina stunder för de äldre anpassat efter rådande riktlinjer. Många är fast beslutna att kämpa tills vi är igenom detta. Stora delar av äldreomsorgen visar på imponerande omställningsförmåga och uthållighet.

Att detta ges utrymme och erkännande är viktigt för att behålla duktiga medarbetare i sektorn och även framöver lyckas attrahera nya. Likaså för att inte spä på oro hos äldre och anhöriga.