Insändare anhörigfrågor

P.g.a. coronapandemin blev det omöjligt att ha anhörigcaféer under mars - maj. Vi har även tvingats ställa in en del andra träffar. Då det gäller hösten, så befarar vi, att det inte går att genomföra caféträffar i de fyra kommundelarna. Vi anser dock, att vi bör ha åtminstone en caféträff per månad i kommunen under nämnd tidsperiod. Vi har lyckats få låna en mycket stor lokal, där 10 – 12 personer kan sitta med stort avstånd från varandra runt ett bord mitt i lokalen. Skulle vi bli fler, finns möjlighet att sitta längs väggarna. Lokalen heter Kvarnen konferens och finns i tegelklädda Kvarnhuset ganska nära busstationen och har en separat ingång från parkerings-platsen. Adressen är Vibblabyvägen 3. Vet du inte vilket hus det är, hör av dig till nedannämnd. Träffarna blir kl 13.30 – längst 15.00 följande dagar: 28 aug, 25 sep, 30 okt, 27 nov.
Vi följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer och ni är välkomna, men stanna hemma om ni har coronasymtom. 

Oavsett om ni kan komma till omnämnda caféträffar eller ej, vill vi framhålla, att om ni har saker, som ni vill få synpunkter kring, så får ni gärna kontakta oss i styrelsen, främst ordförande Lennart Backman, 073-669 22 53 eller 08-583 567 65.

Kommunen brukar i samarbete med vår förening ordna föredrag på Hyllan i Jakobsbergs bibliotek under anhörigveckan i början av oktober. Som situationen är f n, så ser det ut, att inte kunna genomföras i år.

Till sist vill vi berätta, att vi tillsammans med pensionärsorganisationerna hade en träff med äldrenämndens ordförande Lennart Nilsson och socialdirektör Jenny Wilhelmsson i början av juni. Det gällde coronapandemin. Det har på olika sätt varit jobbigt för kommunen, men läget har blivit bättre. I augusti skall vi ha ett nytt möte och då skall vi börja behandla hur Järfälla kommun skall gå vidare för att få en bättre äldrevård, vilket i hög grad är viktigt för anhöriga. I mitten av juni startade kommunen efter påstötningar från vår förening ett projekt, där bl.a. behovet av stöd och hjälp gällande anhörigfrågor samt vilka resurser det behövs och hur arbetet skall organiseras i en framtid kommer att tas upp. Bl.a. har vår förening fått lämna synpunkter och vi återkommer med information om vad resultatet av utredningen blir.
Järfälla Anhörigförening