Manus

”Sista dag för manus till JärfällaSENIOREN nr 2 2020 är den 7 april. Manus skickas till redaktionen@spfseniorernajarfalla.se”. Redaktionen”