Tips På Flottiljens mötesplats

På Flottiljens mötesplats arrangerar man med stöd av kommunen en hel del
hälsofrämjande aktiviteter för oss som är 60+ - De flesta dessutom avgiftsfria. Det
arrangeras klädvisningar, föreläsningar, balansträning, styrketräning m.m. Vill du veta
mer? Tag kontakt med Madeleine Uvhagen så berättar hon gärna och kan även mejla
deras program till dig. Telefon 072-083 62 27, e-post: madeleine.uvhagen@attendo.se