Renovering

Renovering pågår av Aspnäsvägen 24 Möteslokalen på Aspnäsvägen 24 får just nu en välbehövlig renovering. Den förväntas pågå till 10 februari. Inga aktiviteter är möjliga i lokalen under renoveringen. Aktiviteterna är antingen framflyttade, inställda eller äger rum i annan lokal. Kontakta samordnaren för aktiviteten för mer information