HÄLSOPROJEKTET 65+Motion och aktivt liv för Järfällas seniorer

Hälsoprojektet 65+ är ett kom-igång-projekt för att inspirera Järfällas seniorer till motion och ett aktivare liv. Projektet är ett samarbete mellan Järfälla kommun, Jakobsbergs folkhögskola och Friskis och Svettis.
SÅ HÄR GÅR DET TILL
Med stöd av kunniga hälsoutvecklare från Jakobsbergs folkhögskola erbjuds du gruppträning där du utvecklar styrka, kondition, rörlighet och balans.
Inledningsvis utförs hälsotester för att kartlägga din kondition, styrka, balans, rörlighet, funktionell förmåga samt upplevd hälsa. Testerna utförs av kursdeltagare på Jakobsbergs folkhögskolas utbildning till hälsoutvecklare. Testerna görs på Jakobsbergs folkhögskola, Folkhögskolevägen 1. Varje testtillfälle tar cirka 90 minuter. Därefter inleds en nio veckors träningsperiod med träning två gånger i veckan vilken genomförs på Jakobsbergs folkhögskola. Träningen anpassas till gruppens nivå, deltagarnas hälsotillstånd och träningslokalens förutsättningar. Avslutningsvis utförs samma tester som gjordes inledningsvis för att mäta din hälsostatus efter projektet. Deltagandet är kostnadsfritt men kräver närvaro och engagemang. Antalet platser är begränsade. En förutsättning för deltagande är att du kan promenera utan hjälpmedel.
TIDSRAMAR FÖR PROJEKTET
Hälsotesterna utförs på Jakobsbergs folkhögskola vecka 8–10. Det är viktigt att du kan komma den tid du blir kallad till. Träningsperiod: vecka 13-21, måndagar kl. 09.00-10.00 på Jakobsbergs folkhögskola, Folkhögskolevägen 1 och onsdagar kl. 15.00-16.00 på Friskis och Svettis, Järfällavägen 106. Första träningstillfället är den 23 mars, uppehåll måndag 13 april (röd dag). Eftertester utförs på Jakobsbergs folkhögskola vecka 22-23. Det är viktigt att du kan komma den tid du blir kallad till.
ANMÄLAN OCH INFORMATION
Är detta något som du är intresserad av så får du gärna maila din anmälan till Karoline Lundvall på e-post: karoline.lundvall@jarfalla.se
För mer information får ni gärna höra av er på telefon 08-580 229 28.