Värva en ny medlem-få en Sverigelott

Värva en medlem – få en Sverigelott

  • Lott

Vi fortsätter att skicka en Sverigelott till alla som anmäler att de värvat en ny medlem. Sprid gärna information om detta till era medlemmar. Den som värvat en ny medlem, och därmed gjort sig förtjänt av en lott, anmäler sig på www.nymedlem.se så kommer lotten inom kort