Musikmöten Titti, 21 mars

MUSIKMÖTEN FRÅN FÖRR med Titti Sjöblom och Ehrling Eliasson. Tid: måndag 21 mars kl. 13.00 och 16.00 Plats: Folkets Hus, Kallhäll

Samordnare: Jan Möller, 08-580 334 94. Anmälan till exp. 08-580 274 20 eller exp@spfseniorernajarfalla.se Sista anmälnings-och inbetalningsdag 7 mars. Vi har 40 biljetter till första föreställningen och 50 st till den andra. Välkommen att återigen få uppleva musik och minnas Alice Babs, Kai Gullmar m.fl. från den tiden. Titti har genom sin karriär som sångerska arbetat med musik av och med sin mamma Alice, samt med flera andra artister från den generationen. Se vidare annons sid 29. Pris: 200 kr för medlem och 240 kr för icke medlem, som efter anmälan, och om plats erhållits, sätts in på Pg 23 17 69-1. Notera “Titti” och klockslag på talongen. Biljetter kan hämtas på exp. från 14 mars