Katarina Brandmuseum

INSTÄLLT. KATARINA BRANDMUSEUM Tid: tisdag 8 februari, kl. 14.00, samling utanför brandstationen kl. 13.45. Plats: Tjärhovsgatan 9-11, Södermalm, Stockholm

Samordnare: Kurt Holmström, 073-714 34 37. Anmälan till exp. 08-580 274 20 eller exp@spfseniorernajarfalla.se Sista anmälnings- och inbetalningsdag den 31 januari. Min 5 och max 20 deltagare. Bekanta dig med och få information om Katarina Brandmuseum och Stockholms brandförsvars historia. Muséet är inrymt i det så kallade Polisstallet i anslutning till världens äldsta ännu fungerande brandstation, Katarina brandstation. Under en guidad promenad genom muséet får vi ta del av den historiska utvecklingen och kanske även få se dagens moderna fordon. För att besöket ska vara så säkert som möjligt tänker vi på att hålla avstånd. OBS! Tyvärr är muséet inte lämpligt för rörelsehindrade. Innan besöket kan du få fördjupad information genom ett besök på ”Föreningen Röde Hanen”:s hemsida: rodehanenstockholm.se. Avgift 100 kr (inklusive kaffe och bulle), som efter anmälan och om plats finns, sätts in på Pg 23 17 69-1 med notering ”Röde hanen” på betalningen. Ta pendeltåg från Jakobsberg till Sthlm Odenplan och byt till tunnelbanans gröna linje. Stig av vid station Medborgarplatsen, uppgång ”Björns trädgård”, samt gå vänster in på Tjärhovsgatan. Lämna återbud vid förhinder! Vid sent uppkommet förhinder kontakta samordnaren!