Handarbetsträffar torsdagar på Aspnäsvägen 24, kl. 13.30-15.30.

Samordnare: Birgitta Kyrk: 070-636 97 59.

Handarbetsträffar torsdagar på Aspnäsvägen 24, kl. 13.30-15.30. Samordnare: Birgitta Kyrk, 070-636 97 59.

Följande datum: 18/11, 2/12, 14/1, 28/1, 10/2, 24/2, 10/3, 24/3, 7/4, 21/4, 5/5, 19/5 och 2/6