Programhäftet för SPF seniorerna Huddinge

Uppdaterades: 13 augusti 2019

I PROGRAMHÄFTET kan du läsa om "SPF seniorerna Huddinges" och alla dess aktiviteter såsom resor och utflykter.

  • Programhäfte mars 2019-sept 2019
  • Månadshäfte Höst 2019- vår 2020
  • Programhäfte mars 2019-sept 2019
  • Månadshäfte Höst 2019- vår 2020

"Programhäftet september 2019- mars 2020".

Du kan klicka på länken nedan så öppnas dokumentet såsom ett PDF dokument. Därifrån kan Du då läsa, ladda ner för att spara och kanske printa programhäftet eller delar av det.
För att komma tillbaka till hemsidan, klicka på pilen <- längst upp till vänster.
Länk: Programhäfte sept 2019 - mars 2020

- - - - - - - - - - - - - - - - -

Här står alla ändringar som skett efter tryckning av Programhäftet.

  1. Inga kända ändringar finns

_____________________________________________________

"Programhäftet mars 2019- september 2019".

Du kan klicka på länken nedan som öppnas dokumentet såsom ett PDF dokument. Därefrån kan Du då läsa, ladda ner för att spara och kanske printa programhäftet eller delar av det.
För att komma tillbaka till hemsidan, klicka på pilen <- längst upp till vänster.
Länk: Programhäfte mars 2019 - sept 2020

Programhäftet innehåller mycket allmän information och information om SPF Huddinge som berör oss älder. Informationen finns där finns inte på hemsidan. Fokus för hemsidan är det som förändra mellan utskicken av Programhäften. En del av informationen där kan förändras eller komma till efter tryckning av programhäftet.
Hämsidan uppdateras alltid vid förändringar eller nytillkomna aktiviteter.
-------------------------------------------------

Förändringar som skett efter tryckning av Programhäftet

Alla förändringar och rättelser är införda på hemsidan.

 

 

Publicerades: 05 juli 2019 Uppdaterades: 13 augusti 2019