Styrelsens Roller och ansvar

Uppdaterades: 05 juli 2019

SPF Seniorerna Huddinges styrelse efter årsmötet 2018.

  • Styrelsen medlemmar 2018

Styrelse

Ordförande Berit Westergren 070-955 78 30
berit.westergren2@bredband.net

Vice ordförade Ewa Hjelm 070-309 57 98
ewahjelm@gmail.com

Sekreterare Margareta Segerberg 073-387 24 58
m.segerberg@tele2.se

Medlemssekreterare, Facebook och IT Knut-Olov (Ola) Axelsson 070-397 7383
knut-olov.axelsson@telia.com

Kassör Else-Marie Svensson 070-623 13 81
elsemarie.svensson1@telia.com

Ledamot Resor Eva Andersson 070-658 51 35
evaandersson07@yahoo.se

Ledamot programhäfte/annonser Sören Ekelund 070-594 40 43
soren.ekelund@gmail.com 08-711 40 43

Ledamot trafikansvar Alexandra Birk 070-811 54 16
a_birk@hotmail.com

Ledamot Bengt Klintberger 070-222 22 99

 

Adjungerade till styrelsen

Data & IT-frågor Runar Lundman 08-774 71 20
runar.l@telia.com

Ekonomi/resor Björn Holmgren 0768-70 53 21
bjornaholmgren@gmail.com

Hemsida Webredaktör Lennart Mårtensson 070-144 5119
folke.lelle@gmail.com

Representant för Trångsund/Skogås Lilian Lyksell 076-177 8665
lilian.lycksell@comhem.se

 

Publicerades: 06 januari 2017 Uppdaterades: 05 juli 2019