Dokument inför årsmötet 2020

Uppdaterades: 05 september 2020

SPF Huddinges årsmöte hölls måndagen den 10 februari i Klockargården.

Dokument inför årsmötet

Dokumenten kan öppnas och läsas under denna sida eller laddas ner till din egen dator där de kan läsas och printas. Dokumenten har PDF format.

SPF SENIORERNA HUDDINGE, VERKSAMHETSÅRET 2019

Protokoll från årsmötet: Klicka på länken

Dokument inför mötet
Innehållsförteckning:

 1. Dagordning
  * För dokument, Dagordning,  klicka här
 2. Verksamhetsberättelse
  * För dokument, Verksamhetsberättelse, klicka här
  * För dokument, Styrelse, adjungerande, revisorer mf, klicka här
 3. Ekonomisk redovisning
  * För dokument, Budgetuppföljning, klicka här
  * Balansräkningen kommer inte finnas på Hemsidan av säkerhetsskäl. Du som önskar en kopia av den, ta då kontakt med vår kassör i styrelsen.
 4. Revisorernas berättelse
  * Dokument, Revisionsberättelse, klicka här
  * Dokument, Granskningsrapport Resor, klicka här
 5. Verksamhetsplan för 2020
  * Dokument, Verksamhetsplan, klicka här
 6. Valberedningens förslag
  * Dokument, Valberedningens förslag, klicka här
 7. Motioner
  * Motion "Diskriminering av kommuninnevånare med digitalt utanförskap, genom införande av nya parkeringsregler.", klicka här
  * Svar på ovanstående motion, klicka här

 

Publicerades: 12 januari 2020 Uppdaterades: 05 september 2020