Taxiförmån för seniorer

Information till alla medlemmar i SPF Seniorerna Huddinge. Vi har fått information från CABONLINE om nya möjligheter med det rabattkort vi haft för resor med TaxiKurir. Nu finns ett nytt kort som ger utökade möjligheter.

Information till alla medlemmar i SPF Seniorerna Huddinge.

Vi har fått information från CABONLINE om nya möjligheter med det rabattkort vi haft för resor med TaxiKurir. Nu finns ett nytt kort som ger utökade möjligheter. Medlemmar i SPF Seniorerna Huddinge kan kontakta Else-Marie Svensson, tel 0706 231 381, för att få kortet.
Klicka här så  finns informationen från CABONLINE.