Information Krisberedskap

VIKTIGA LÄNKAR som går till nyttig information om Krisberedskap

På månadsmötet i januari fick vi ett  mycket viktigt föredrag av Kim Kimreus som talade om krisberedskap. Information kommer från MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

Här nedan finns telefon nummer som är mycket viktiga att kunna:

  • 112 Vid Nödsituation som kräver omedlebar hjälp av ambulans, brandkår eller polis.
  • 113 13 För information om/vid allvarliga olyckor eller krissituation
  • 114 14 Alla polisärenden som inte handlar om pågående brott eller händelser.
  • 1177 Sjukvårdsrådgivning

Du finner länkarna under fliken "Information"/ "Viktiga länkar" men du kan även klicka på länkarna nedan för att få informationen.


http://www.krisinformation.se/
Länken går till Krisinformation om: Detta kan hända, Detta gör samhället, Kriser och händelser.

http://www.dinsakerhet.se/
Länken går till information om Risker och säkerhet för dig som privatperson

http://www.msb.se/
Information om MSB, Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap.

http://www.1177.se/
Vårdguiden, Sjukvårdsrådgivning.