Guidade vandringar

Uppdaterades: 26 december 2020

Guidade vandringar våren 2021

Sju guidade vandringar kommer att genomföras under våren och försommaren. Utförlig information om varje vandring skickas ut till medlemmar som angett mejladress ett par dagar före vandringen.

Onsdag 24 mars guidad vandring i norra Hedvig Eleonora                              med Johan Haage, kl. 14.00 – ca 15.30. Samling i nordöstra hörnet av Storgatan och Skeppargatan kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdag 17 mars till Katarina Krook, katarina.krook@yahoo.se eller 070-208 83 45. Kostnaden, 100 kr, betalas i samband med anmälan till föreningens PlusGiro 611 58 05-4, med angivande av namn och "Hedvig Eleonora". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation:
Storgatan var en av få fina gator på det gamla Ladugårdslandet och den stora utfartsvägen mot Djurgården. På den skumma Nybergsgatan inspirerades Agnes Lagerstedt till sitt livsverk Stockholms Arbetarehem. För Nya Elementar för flickor byggdes ett ståtligt skolhus vid Kommendörsgatan. Vid Karl XV:s port, som sprängdes igenom de mäktiga Tyskbagarbergen, ligger Frälsningsarméns högkvarter och det f d kollektivhuset Hemgården. Det lilla Edelweisskapellet på Grev Turegatan besöktes på 1930-talet av Hermann Göring.

Onsdag 7 april konst- och arkitekturvandring på Djurgården                          med Marie Andersson, kl. 14.00 – ca 15.30. Samling utanför Nordiska museet kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdag 31 mars till Gerd Henriksson, gerd.henriksson@telia.com eller 070-533 16 46. Kostnaden, 100, betalas i samband med anmälan till föreningens PostGiro 11 58 05-4, med angivande av namn och "Djurgården". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation: 
På Djurgården finns mängder av intressanta byggnader vars arkitektur och fasadutsmyckning är värd att granska närmare, såväl monumentala museibyggnader som exklusiva privatvillor. Men i den lummiga grönskan gömmer sig även intressanta konstverk från olika epoker. Vi tittar på detaljer och ornament i byggnadernas och konstverkens utformning och betraktar dem i relation till de konstnärliga tendenser och ideal som rådde vid tiden för deras tillkomst. Vandringen startar vid Nordiska museet och avslutas vid Skansen.

Onsdag 21 april guidad vandring i Villastaden                                                  med Johan Haage, kl. 14.00 – ca 15.30. Samling vid Scheeles staty på Floras kulle i hörnet av Karlavägen och Sturegatan kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdag 14 april till Katarina Krook, katarina.krook@yahoo.se eller 070-208 83 45. Kostnaden, 100 kr, betalas i samband med anmälan till föreningens PostGiro      11 58 05-4, med angivande av namn och "Villastaden". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation:
I kvarteren runt Flora- och Villagatorna gjordes i slutet av 1800-talet ett försök att bygga en villastad som en oas i den växande stenstaden. Området blev snart mycket populärt, men de flesta av de ursprungliga villorna blev inte långlivade när tomtpriserna sköt i höjden. I stället kom påkostade hyreshus med stora våningar. Trots rivningar och mer eller mindre okänsliga nybyggen har Villastaden behållit sin speciella och exklusiva karaktär.

Torsdag 6 maj konstvandring kring Kungsträdgården och Blasieholmstorg med Marie Andersson, kl. 14.00 – ca 15.30. Samling vid Karl XII-statyn, Kungsträdgården kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdag 28 april till Gerd Henriksson, gerd.henriksson@telia.com eller 070-533 16 46. Kostnaden, 100 kr, betalas i samband med anmälan till föreningens PostGiro 11 58 05-4, med angivande av namn och "Kungsträdgården". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation:
I och omkring Kungsträdgården finns exempel på offentlig konst från 1800-talet, 1900-talet och 2000-talet. Vi ser exempel på tidiga kungastatyer, 1990-talets omgestaltningar av hela miljöer som Blasieholmstorg, Raoul Wallenbergs torg och Kungsträdgården samt mer samtida tillägg från 2000-talet.

Onsdag 19 maj guidad vandring i Diplomatstaden med Johan Haage,                kl. 14.00 – ca 15.30. Samling vid Oscarskyrkans ingång mot Narvavägen kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdag 12 maj till Katarina Krook, katarina.krook@yahoo.se eller 070-208 83 45. Kostnaden, 100 kr, betalas i samband med anmälan till föreningens PostGiro 11 58 05-4, med angivande av namn och "Diplomatstaden". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation:
Strandvägen kom aldrig att avslutas med något Nobelinstitut. Vid Djurgårdsbrunnsviken byggdes i stället en rad magnifika privatvillor, ritade av kända arkitekter. Hit flyttades också den engelska kyrkan från Wallingatan. Från början var det mest förmögna företagsledare som bosatte sig här, men diplomaterna har blivit fler med åren.

Onsdagen den 2 juni konstvandring på Skeppsholmen                                    med Marie Andersson, kl. 14.00 – ca 15.30. Samling utanför Nationalmuseums entré kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdagen den 26 maj till Gerd Henriksson, gerd.henriksson@telia.com eller 070-533 16 46. Kostnaden, 100 kr, betalas i samband med anmälan till föreningens PostGiro 11 58 05-4, med angivande av namn och "Skeppsholmen". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation:
Under vandringen koncentrerar vi oss på den mängd intressanta skulpturer från 1900- och 2000-talet, som finns på Skeppsholmen. Här finns konst både av internationella storheter som Pablo Picasso och Niki de St Phalle men även flera svenska konstnärer finns representerade. Med start utanför Nationalmuseum vandrar vi över Skeppsholmsbron och avslutar vid Moderna museet.

Onsdag 16 juni guidad vandring kring Karlaplan, Gumshornsgatan och Tysta gatan                                                                                                                        med Johan Haage, kl. 14.00 – ca 15.30. Samling på Karlaplan vid Narvavägen kl. 13.45. Bindande anmälan senast onsdag 9 juni till Katarina Krook, katarina.krook@yahoo.se eller 070-208 83 45. Kostnaden, 100 kr, betalas i samband med anmälan till föreningens PostGiro11 58 05-4, med angivande av namn och "Karlaplan". Max. 20 deltagare.
Guidens presentation:
Strindbergs ande svävar över kvarteren runt Karlaplan. Funkishusen vid den undangömda Gumshornsgatan är en oväntad kontrast till de omgivande 1800-talsbyggnaderna och konsul Broms stora villa vid Narvavägen. Den avskilda Tysta gatan väckte stor beundran när den stod färdig - gatan var verkligen "quite english"! Den lilla Gustaf Adolfskyrkan tillhörde en gång Svea livgarde. Promenaden avslutas i 1950-talskvarteren vid Gyllenstiernsgatan.

Publicerades: 19 december 2020 Uppdaterades: 26 december 2020