Höstbrev 2020

Uppdaterades: 29 augusti 2020

KÄRA VÄNNER!

Inför hösten 2020

I vanliga fall brukar vi hälsa er välkomna till ett innehållsrikt program. Det har vi planerat även i år men vi skickar inte ut något i pappersform då vi ju inte vet i vilken utsträckning vi kan genomföra våra intentioner. Så här långt vet vi att alla aktiviteter inomhus under september och oktober är strukna. För att möjliggöra social kontakt genomför vi i stället ett antal utomhusaktiviteter som möjliggör fysisk distans. Se bifogat program för september och oktober. Som ni ser i bilagan program hoppas vi på att kunna genomföra våra program i november och december men återkommer på mejl om så inte är möjligt.

Resegruppen Östermalm-Norrmalm har ett gemensamt reseprogram denna höst, utan utlandsresor, med kortare bussfärder inom Sverige. Program för detta ligger på vår hemsida.

Program för Östermalmsföreningarnas kursverksamhet i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans Stockholmsavdelning blir också lite annorlunda. En del utbildningar sker digitalt och andra med närvaro om så är möjligt.

Hemsidan                                                                                                  Föreningens hemsida når du på www.spfseniorerna.se/hedvigeleonora. Där finns löpande information om aktiviteter som kan bli aktuella under hösten.

Rabatter                                                                                                                    Ta vara på rabatterna hos våra lokala företagare. Listan bifogas. Rabatterna är till ömsesidig glädje då vi får behålla ett rikt utbud av varor och tjänster i vår stadsdel. Giltigt medlemskort gäller för att handla i de företag som finns på Rabattlistan eller de som hänvisas från Förbundet.

SPF:s Väntjänst - Äldre Hjälper Äldre                                                                Mycket av den verksamheten ligger tyvärr nere för närvarande men inte allt. Väntjänsten tar mycket tacksamt emot 100 kronor från Stödjande vän eller valfritt belopp som gåva till Väntjänsten PlusGiro 600 11 65-7.

E-postadresser                                                                                                         För er som får detta brev på papper trots att du har mail så vänligen meddela e- postadressen till vår medlemssekreterare Ulla Heilbrunn, u.b.heilbrunn@gmail.com så får du snabbt aktuell information mellan utskicken.

Hjälp oss att locka fler medlemmar genom att berätta om oss för vänner och bekanta och ge dem en chans att uppleva vår gemenskap och en rikare vardag.

Styrelsen i Hedvig Eleonora

Publicerades: 20 augusti 2020 Uppdaterades: 29 augusti 2020