Vårbrev -21

Uppdaterades: 24 december 2020

KÄRA VÄNNER!

Vi hoppas att ni mår bra och har funnit ett sätt att hantera vardagen. Vi saknar er och därför vill vi gärna försöka träffa er på det sätt vi kan under denna tid då inte mycket är sig likt och önskar er därför varmt välkomna till en annorlunda vår. Vi ställer inte in, vi ställer om. Vi kommer att anordna program utomhus. Intressanta föredrag kommer vi att få del av digitalt via Zoom då var och en sitter hemma hos sig. Deltagande förutsätter att du har lämnat din e-postadress. Instruktion om Zoom finner du på nästa sida.

Resegruppen Östermalm Norrmalm har ett gemensamt reseprogram med kortare och längre resor, förutsatt att rådande restriktioner lättas. Programmet ligger på vår hemsida.

Program för Östermalmsföreningarnas kursverksamhet           i samarbete med Studieförbundet Vuxenskolans Stockholmsavdelning kommer digitalt efter nyår.

Hemsidan
Föreningens hemsida når du på www.spfseniorerna.se/hedvigeleonora. Där finns löpande information om aktiviteter som är aktuella under våren. Vår Facebook adress är SPF Seniorerna Hedvig Eleonora.

Rabatter
Ta vara på rabatterna hos våra lokala företagare. Det är till ömsesidig glädje då vi får behålla ett rikt utbud av varor och tjänster i vår stadsdel. Giltigt medlemskort gäller för att handla i de företag som finns på Rabattlistan eller de som hänvisas från Förbundet. Listan finns på detta utskicks sista sida.

SPF Seniorernas Väntjänst - Äldre Hjälper Äldre. Se nästa sida.

Hjälp oss att locka fler medlemmar genom att berätta om oss för vänner och bekanta och ge dem en chans att uppleva vår gemenskap och en rikare vardag.

Formell kallelse till årsmötet den 24 februari 2021, kl 14. 00
Årsmötet kommer att äga rum digitalt via Zoom. Motioner till årsmötet ska vara
inskickade senast den 27 januari 2021. Dagordning och övriga handlingar till
årsmötet finns tillgängliga på vår hemsida senast den10 februari. Saknar du
möjlighet att delta i ett digitalt möte? Då kan du anmäla att du önskar få
handlingarna på posten och att du vill kunna poströsta. Ring i så fall till                                                                                            Karin Schéle 070-655 16 35 senast två veckor före mötet.

Vi följer förbundets rekommentationer om att hålla årsmöten under pandemin.

Efter ordinarie årsmötesförhandlingar håller vi en kort information om
Pensionärsrådet och därefter underhåller Linnea Sallay, sångerska och violinist.

Hjärtligt välkommen till vårens aktiviteter i SPF Seniorerna Hedvig Eleonora!

Styrelsen

Publicerades: 24 december 2020 Uppdaterades: 24 december 2020