Väntjänsten

Uppdaterades: 12 januari 2019

Väntjänsten - seniorer hjälper seniorer

SPF – Väntjänst på Östermalm                                                                     Seniorer hjälper seniorer – kostnadsfritt

Föreningen SPF – Väntjänst på Östermalm är en ideell förening. Den drivs av SPF-föreningarna på Östermalm med ledsagning (till sjukhus, läkare, fotvård, frisör, klädinköp, kulturella sammanhang m.m.).
Vi följer också med på promenad, läser högt i hem och på äldreboenden samt deltar i bibliotekens projekt "Boken kommer".

Behöver du hjälp eller känner du någon som behöver hjälp?
Kontakta Kaisa Nord, 08-783 67 65, måndag – fredag 10 00 – 1200! Den som hjälper dig har genomgått en grundläggande endagsutbildning och har tystnadsplikt, du kan känna dig helt trygg.

Har du en stund över att hjälpa andra?
Väntjänsten bygger på frivilliga insatser.

Ett hundratal av våra SPF-medlemmar på Östermalm är aktiva hjälpare inom Väntjänsten men vi behöver fler som hjälper till då omsättningen är ganska stor. För nytillkomna hjälpare anordnas utbildning och som medlem i SPF är du olycksfallsförsäkrad när du gör insatser inom Väntjänsten. Du som är intresserad att hjälpa, kontakta också du Kaisa Nord. Du bestämmer själv hur ofta och med vad du vill göra en insats.

Vill du bidra med en gåva till Väntjänsten?

Väntjänsten finansieras genom bidrag från Östermalms stadsdelsnämnd, stiftelser och fonder samt genom gåvor från enskilda SPF-medlemmar.
Väntjänsten tar tacksamt emot 100 kronor från Stödjande vän eller valfritt belopp som gåva till Väntjänstens Plusgiro 60001165-7.

 

 

 

Publicerades: 07 januari 2019 Uppdaterades: 12 januari 2019