Faddrar för månadsmöten och andra aktiviteter

Är du ny medlem hos oss och kanske inte känner någon som redan är medlem?
Du kanske därför drar dig för att komma till vårt månadsmöte?
Vi försöker råda bot på detta med hjälp av våra faddrar. Vår upppgift är att se till att du kommer in i gemenskapen på ett bra sätt, på våra månadsmöten och/eller i någon av våra aktiviteter.

Ivar Birgersson, 070-637 85 52
Kerstin Tideman, 070-654 60 10
Ulla Lembäck, 073-074 19 23
Barbro Reidegard, 076-346 08 45
Birgitta Avrin, 073-805 33 10
Kerstin Wibergh, 070-675 12 64
Solveig Österberg, 073-359 92 34
Claus Trolle, 070-290 20 85
Inga-Britt Bäck 070-680 80 46