Kan vi locka dig att bli medlem?

Uppdaterades: 11 februari 2019

SPF Seniorerna Grödinge är en av föreningarna i SPF Seniorerna. Förbundet har ca. 265.000 medlemmar och av dessa finns ca 200 iSPF Seniorerna Grödinge. Tillsammans med andra pensionärsföreningar är vi en stor påtryckargrupp för att värna om pensionerna. Vi arbetar för äldres rätt till trygghet, för friskvård, trafiksäkerhet och vi sprider information bland våra medlemmar om förbundets inställning i frågor som rör oss pensionärer. Som medlem får du förbundets tidskrift ”Senioren” som utkommer med nio nummer per år.

Grödingeföreningen samlas till medlemsmöte i Grödinge Bygdegård kl. 12 den tredje onsdagen i månaden. Varje månadsmöte har ett program av något slag t.ex. föreläsning eller musik och så dricker vi kaffe med smörgås och kaka. Så ordnar vi välbesökta vårluncher och julluncher.
Du kan delta i aktiviteter som bridge, boule, bowling, handarbetscafé med datahjälp, stavgång och qigong. Vi har studiecirklar och arrangerar kortare och längre resor och går på teater och museum. Dessutom gör vi några längre vandringar per år.
Som medlem får Du medlemsrabatt hos ett antal företag.
Vill du bli medlem i vår förening? Du är hjärtligt välkommen att höra av dig till mig eller någon annan i styrelsen.
Medlemsavgift.
Avgiften för 2019 är 275 kronor för ordinarie medlem och 75 kronor för vänmedlem och skall vara inbetald senast den 1 mars 2019 till föreningens plusgirokonto 643971-5.
Av medlemsavgiften är 200 kronor avgift till förbundet och distriktet.

Sven-Ove Johansson
Medlemssekreterare
Tel. 0705-30 69 15

e-post: svenove.jo@telia.com

Publicerades: 05 mars 2018 Uppdaterades: 11 februari 2019