Årsmötet 2020

Uppdaterades: 19 januari 2020

Årsmöteshandlingar (läggs succesivt ut, när de föreligger)

Valberedningens förslag 2020

Dagordning 2020

Verksamhetsberättelse 2019

SPF Versamhetsberättelse 2019, underskrifter

SPF Revisionsberättelse 2019

SPF Resultatrapport 2019

SPF Balansrapport 2019

SPF Årsmötesprotokoll

Publicerades: 19 januari 2020 Uppdaterades: 19 januari 2020