Välkommen till månadsmötet den 5 september

Vid detta månadsmöte tar Johanna Broman Åkesson med oss på en resa där hon spårar rötterna till Povel Ramels unika konstnärskap. Med sina lekfullt rebelliska parodier och pastischer gycklade han den förstelnade kulturen i efterkrigstidens Sverige. Men bland detta crazyartade fanns också en ovanligt innerlig hyllning till livet. Hur kom han att bli denna märkliga blandning av narr och filosof? Johanna, som är musikvetenskapare i grunden, vill ge liv åt historien och väcka tankar och nyfikenhet hos sina lyssnare. Humor och glädje tar hon på allvar. Intentionen är att fånga tidsandan men också det tidlösa och allmänmänskliga.

Vi kommer att ha bokbytarbord även denna gång.

Inträde 50 kr, för det får du föredrag, fika, samvaro, lotterier och information mm.

Månadsmötet är öppet för alla, känner du någon som är ensam men ej medlem är även hon/han varmt välkommen!

Välkomna till S:t Larsgården måndagen den 5 september kl. 13.30!

Hälsningar
SPF Seniorerna Grindslanten