Aktuellt om äldrefrågor 2020-04-08

Vi lever i en märklig tid – vi som är 70+ lever isolerade även om vi kan gå ut på promenader och kan prata i vanliga telefonen, via Facetime eller Skype med våra nära och kära och våra vänner men det är inte precis som vanligt.

Följer vi Folkhälsoinstitutets råd går vi inte till mataffären eller apoteket heller. För många av oss funkar det säkert att barn och barnbarn eller yngre vänner och goda grannar kan handla åt oss men för andra finns inte den möjligheten.
Agneta Björklund, Tunasol har samlat lite information som hon vill dela med sig av och hoppas att det kan vara till någon nytta. Hon har också varit i kontakt med Vård- och omsorgskontorets chef, Pia Bornevi, samt kollat kommunens och AB SOLOMs hemsidor.
Krishanteringen har förstås högsta prioritet på Vård- och omsorgskontoret. Man jobbar för fullt för att hantera situationen och för att finna fungerande lösningar för oss äldre (även för personer med funktionsnedsättningar).

  • För att hantera bristen på personal har AB SOLOM fått i uppdrag att upprätta en personalpool inom vård och omsorg. Det betyder t.ex. att ett mindre vårdföretag kan vända sig till AB SOLOM för att hjälp att få vikarier när det behövs. Detta är alldeles nytt så det tar säkert några dagar innan allt är på plats.
  • Det finns en stödtelefon för äldre som är bemannad med anhörigkonsulenten Cajsa Undin och demenssjuksköterskan Nathalie Alrenius dit den kan ringa som har behov av att prata med någon om sin situation. Telefonnumret dit är 08-579 215 60 och man kan ringa mellan kl 9.00 - 12.00 och 13.00 - 16.00.
  • Biståndsbedömare har beredskap under helger för att snabbt kunna hitta lösningar för den som skrivs ut från sjukhus.
  • Den som behöver hjälp med att handla mat eller receptfria mediciner kan ringa kommunens kontaktcenter på telefon 08-579 210 00 och välja knappval 1. I första hand innebär det att man får hjälp att beställa mat online men den som inte kan göra det har möjlighet att få kontakt med en person ur kommunens Frivilliga resursgrupp (FRG) som hjälper till att handla. Dessa personer har anmält intresse att hjälpa till i olika krissituationer. De ska alltid legitimera sig och har en särskild legitimation från FRG när de kommer.
  • På AB SOLOM:s hemsida finns information under rubriken Känner du dig ensam? Om du inte själv kan hitta den kanske du kan be någon om hjälp att ta fram den information som finns där. Det finns t.ex. tips om promenader i Sollentuna – man kan ju behöva variera sig ibland.

Agneta Björklund 076 808 3440