K-G har ordet

Mina vänner, Årsmötet den 4 februari lägger vi som dokument till handlingarna men innehållet och besluten lyfter vi fram för att lyckas med ännu ett trevligt och framgångsrikt verksamhetsår.

Jag tackar för förtroendet att leda verksamheten ännu ett år. Inom styrelsen och kommittéerna har det kommit in nya medlemmar som tar över efter de som förtjänstfullt

ägnat vår förening åtskilliga timmar. Stort tack till er som gjort det och stort tack till er som nu kommer att ge mycken av er tid till föreningen!

Verksamhetsplanen säger inte att vi ska ändra kurs utan kontinuiteten fortsätter. Att fortsatt erbjuda trevliga evenemang fäster vi stor vikt vid och att arbeta för att det för oss äldre ska vara trivsamt att bo i Sollentuna likaså. Men för det sistnämnda behöver vi ytterligare stärka oss i argumentationen.

Hemtjänsten, anpassade boenden, kollektivtrafiken, oss som fotgängare mm är fokusområden där vi ska vara duktiga på att motivera de resurser som kommunen måste ställa upp med för
att möta de för oss äldres nödvändiga behov.

Sollentuna kommun har möblerat om en del i sin politiska organisation. På kommunfullmäktiges möten i kommunhuset plan 13 sitter vi på parkett (längst bak) och där lär vi känna dem som styr vår kommun och hör hur de resonerar. Gå dit! "Syns vi så finns vi"!
Välkommen till ett nytt verksamhetsår!
Hälsningar
K-G