Årsmötesextra 2020

Kära medlemmar. Vår verksamhet i Grindslanten fungerar mycket bra på alla plan. Vi trivs tillsammans och alla funktionärer gör ett strålande kamratjobb. Både för att de tycker det är trevligt att vara aktiva, och ha en syssla i föreningen, men också för att ge service och göra det trivsamt för alla oss medlemmar. Och så vill vi att det ska fortsätta!

Emellertid uppstår ibland en och annan jobbspost i en verksamhet. Så är det just nu i vårt valberedningsarbete.

I bifogad pdf som innehåller handlingarna till årsmötet, ser du att valberedningens underlag visar ett antal vakanser.

Sedan i somras har t ex arbetet pågått för att hitta den person som tar över stafettpinnen efter mig. Ännu inget riktigt napp. Jag tror mig emellertid veta att du finns som vill ta stafettpinnen och med starkt stöd av mig leda Grindslantens verksamhet.

Lite vill jag "tona ner" uppdraget som ordförande. Visst har jag befunnit mig på många spelplaner men det är inte ett måste för dig som tar över att vara på alla dem. Jag kopierar in en uppställning jag gjort åt valberedningen och markerar de uppgifter som är nödvändiga att ta hand om. Uppgifterna i kursiv text kan gärna hanteras på annat sätt.

Vara ordförande på styrelsemötena
Leda föreningens planeringsmöte varje år
Hålla i våra månadsmöten
Delta t ex i redaktionskommittén
Skriva "Ledaren" i medlemstidningen
Vara aktiv på föreningens årliga funktionärsresa
Vara aktiv på förbundets kongresser vart tredje år
Vara aktiv på distriktets årliga stämma
Delta på distriktets ordförandekonferens vår resp höst
Delta på distriktets glöggmingel
Vara aktiv på NV-mötena 5-6 ggr per år
Samverka med andra föreningar
Vara aktiv på KPR fyra ggr per år som leds av ordförande i VoN
Möta tjänstemännen inom VoK
Besöka kommunfullmäktiges möten kommunhuset
Vara aktiv i Äldrerådet
Vara aktiv i minst en arbetsgrupp i Äldrerådet
Ha kontakt med lokala media
Rent allmänt representera föreningen internt och externt

Som du ser finns det sju områden som jag inte stryker men hela tolv stycken som jag skrivit kursivt.
Vi har nu knappt två månader fram till årsmötet och medlemmarnas förhoppning är att du som vill leda detta trevliga gäng hör av dig till Birgitta Sandberg i valberedningen eller mejlar till spfgrindslanten@gmail.com.

SPF Seniorernas Stockholmsdistrikt och Studieförbundet Vuxenskolan står till förfogande då det gäller utbildning till alla de befattningar som finns i varje SPF-styrelse.
God Jul & Gott Nytt År!
K-G Holmgren

Här hittar du dina handlingar till årsmötet den 3 februari

Årsbokslut 2019