K-G har ordet

Mina vänner, Då jag skriver detta går många tankar genom mitt huvud. Inte bara i förundran över hur stora kontrasterna kan vara då det gäller vädret. Längre ner kan du läsa om andra kontraster.

Vår verksamhet i SPF Grindslanten står på två ben brukar jag säga. Det ena är att förgylla vår vardag och det andra är den samhällspolitiska delen. Jag börjar med det att förgylla vardagen. Här är jag mycket imponerad av det fina arbete som kaffegruppen, programkommittén, reseombudet med flera utför. Välbesökta månadsmöten med bra underhållning och gott fika. Uppskattade resor och studiebesök. Redan nu är höstterminen 2018 planerad och vissa trevligheter ända in i början på år 2019. Imponerande!

Det andra benet vi står på är att bevaka och påverka det som är viktigt för oss äldre inom den samhällssociala delen. Det är valår och då kommer kontrasterna fram även i diskussionerna i kommunfullmäktige som jag ofta besöker på åhörarplats. Och så ska det vara i kommunfullmäktige mellan ”majoriteten”, dvs M, L och KD, som styr kommunen och oppositionen som opponerar. Nu kanske du som läsare börjar bli lite fundersam om fortsättningen i min artikel eftersom förbundet SPF Seniorerna är en helt opolitisk organisation. Det är också SPF Seniorerna Grindslanten till 100 procent. Jag i mitt ordförandeskap är också helt opolitisk.

Min inledning ovan är motiverad av en negativ kommentar jag fick från en politiker i samband med mitt senaste besök hos kommunfullmäktige. Detta med anledning av artikeln i tidningen Vi i Sollentuna nr 18, 5 maj-11 maj, med rubriken ”Ekonomisk kris inom hemtjänsten”. Undertecknad blev kontaktad av tidningen vilket resulterade i att Olle Sandberg och jag blev intervjuade. Olles och mina svar på journalistens frågor genererade sedan artikeln.

Den kommentar jag fick av politikern var att ”man inom SPF Seniorerna har borgerliga värderingar” och att artikeln i Vi i Sollentuna har resulterat i att ”man lämnar SPF”. Min förvåning var stor och jag svarade att jag agerar opolitiskt med sakfrågor som berör många äldre i Sollentuna.

De flesta synpunkter och framställningar vi i SPF Grindslanten framför till kommunen, då det gäller att framhålla att äldre i Sollentuna ska ha en bra tillvaro, beslutas av våra politiker. Här kan det kanske bli obekvämt för en politiker om våra sakfrågor ställer krav. ”Kunskapsplattformen” vi står på då vi agerar bygger på de informationer vi får genom egna erfarenheter, Äldrerådets fem arbetsgrupper, närvaro vid kommunfullmäktiges sammanträden, informella möten med kommuntjänstemän, KPR (Kommunala Pensionärsrådet), läsning på kommunens hemsida och läsning av tidningar med mera. Vi är inga experter men pålästa lekmän.

Jag återkommer till att det är valår och då vet vi att det ges löften från många håll. Vi vet också att det efter val ofta blir diskussioner om svek. Löften som pratas bort. Vi som företräder de äldre i Sollentuna har, med ålderns rätt, med oss våra egna erfarenheter från tidigare val och det försöker vi ”balansera in” i vårt arbete till gagn för oss äldre i kommunen. Vårt agerande stämmer väl överens med hur Henrik Thunes uttryckte sig på senaste kommunfullmäktige. ”Så fort det blir en försämring för medborgarna i kommunen så motsätter vi oss det”. (Detta sagt i en diskussion där Landstinget nämndes.) Bättre kan det inte beskrivas, t ex hur Äldrerådet agerar då det gäller de krympta tiderna för hushållstjänsterna som ska utföras hos dem som får hjälp hemma av hemtjänsten. Jag vill referera till den text som finns på Förbundets hemsida med anledning av att det är valår.

"Den 9 september 2018 hålls allmänna val till fullmäktige i kommuner, landsting, regioner och till riksdagen. Som en av Sveriges största påverkansorganisationer arbetar SPF Seniorerna i valrörelsen för att föra fram de frågor som seniorerna tycker är viktigast. Tillsammans med distrikt, föreningar, förtroendevalda och 265 000 medlemmar ska vi synas och höras och driva på politiker och partier att inte glömma att två miljoner seniorer går till val i höst."

Det är i denna anda vi ständigt ställer krav på alla politiker i Sollentuna. Det måste göras öppet, sakligt och med tålamod. Det är så här en bra pensionärsförening ska fungera löpande. Erbjuda trevligheter i närtid och arbeta för ett tryggt leverne längre fram.

Avslutningsvis. Så här skrev jag i förra medlemsbladet och det gäller fortfarande: Några av er som läser detta nummer av medlemsbladet är relativt nya i vår trevliga förening. Jag hoppas ni känner er välkomna! Tveka inte att fråga någon i styrelsen om vårt föreningsarbete. Vi har ett behov av att få fler som får ta del av våra trivsamma föreningssysslor. Allt från att vara adjungerad till styrelsen, hjälpa till i någon av våra kommittéer till att komma med tips om vad vi ska engagera oss i. Allt i paritet till din egen ambition. Längst bak i medlemsbladet hittar du kontaktuppgifterna.

Jag önskar dig en skön sommar med härlig avkoppling!

K-G Holmgren