Äldrerådet grillade politikerna

För tredje valåret i rad har Äldrerådet hållit en offentlig utfrågning av Sollentunas lokalpolitiker om äldreomsorgen i kommunen.

Äldrerådet i Sollentuna är en samverkansorganisation mellan de fyra pensionärsorganisationerna PRO, RPG, SPF Grindslanten och SPF Tunasol samt Demensföreningen i Sollentuna.

Nytt för i år var att majoriteten och oppositionen frågades ut i varsin omgång, oppositionen den 18 maj och majoriteten den 31 maj. Många besökare kom och ställde flera intressanta frågor. Vid utfrågningarna fick politikerna först kortfattat berätta om sin äldrepolitik. Sedan följde en längre frågestund. Under frågestunderna ställdes närmare 50 olika frågor som berörde många olika delar av äldreomsorgen. Till exempel: "Hur ser ni på hemtjänsten?", "Vilka olika boendeformer för äldre planeras det för i kommunen?" och "Vilka aktiviter finns det för oss lite yngre pensionärer?".

Avslutningsvis fick politikerna åter igen ordet. Flera passade då på att berömma Äldrerådet för initiativet och att tacka alla dem som tagit sig till utfrågningen.

Efter denna utfrågning höll SPF och PRO gemensamt en ytterligare utfrågning av våra landstingspolitiker i slutet av augusti inför en fullsatt landstingssal, se även "Ordföranden har ordet" på tidigare sidor.

Valinformation på flera språk

Sollentuna tillsammans med Södertälje var de enda kommunerna i länet som aktivt informerade om valet den 9 september på flera språk.
Att få information om hur man går tillväga för att rösta är en demokratisk fråga.
- Vi fick ett tydligt uppdrag av kommunfullmäktige att fokusera på att höja valdeltagandet i årets val. Att sprida valinformation på flera språk var en av de punkter som fullmäktige lyfte fram säger Anna Fleur, valsamordnare i Sollentuna kommun.

Fler äldre valbara kommunalt

Andelen äldre ökar på partiernas listor inför kommunvalet. Det visar en kartläggning som tidningen Dagens Samhälle har gjort. Utvecklingen har därmed vänt. Länge var personer över 65 år underrepresenterade bland de valbara till kommunfullmäktige. Andelen är nu drygt 31 procent – gruppens andel av befolkningen över 18 år är cirka 25 procent.

– Levnadskvaliteten ökar för äldre. Vi blir friskare och orkar jobba mer, och pensionärerna är en resurs som kan engagera sig i samhället säger kommunforskaren David Karlsson till Dagens Samhälle.

– Men om man granskar vilka som har de tunga uppdragen, i kommunstyrelsen och som kommunstyrelsens ordförande, så är de betydligt yngre, konstaterar David Karlsson.