Bridge

Välkommen på bridge
Sollentuna Bridge
Måndagar kl 09.00-12.00
Lokal Platåvägen 20
Kontakt Inga Kjellberg 070-733 68 06

Måndagar och onsdagar kl 13.00-17.00
Lokal Platåvägen 20
Kontakt Bosse Lundström 070-813 69 51