Friskvård

Ingen är för gammal för friskvård.

Oavsett om man varit rörlig tidigare eller inte går det att få fina effekter av att börja röra på sig i senare år. Det kan handla om styrketräning i benen, så att vi har lättare att resa oss från en stol. Muskler som inte bara ger styrka utan även ökat självförtroende, minskad rädsla för att falla och större självständighet.

Vår ambition är att se till att det finns olika motionsaktiviteter som lockar till aktivitet.