Månadens aktiviteter.

På grund av den pågående pandemin fortsätter vi med  begränsat program.

December

Tisdag 14 december

Promenad till Rosendal. Samling kl. 10.00 på Gullmarsplan. Tag gärna med frukt och kaffe/te.

För övrigt se direktmail ni får inför varje promenad.

Övriga aktiviteter från studieförbundet Vuxenskolan

Cirkel- och övrig kulturverksamhet görs i samarbete med Studie-
förbundet Vuxenskolan (SV) Tfn: 08-679 03 81.