5 bilder på statyer i parker, vilka parker?

  • 08 juli 2020

Här finns 5 bilder på statyer i parker på Norrmalm, vilka parker? Fler bilder finns under "Fler bilder på konst i parker"

Vårt konsumentombud Vera Sundberg har vandrat i 13 olika parker på Norrmalm.
I parkerna finns statyer, i vilka perker återfinns statyerna?
Något att upptäcka under sommaren, ensam eller på armlängds avstånd till någon bekant.
Svar på "Parkgåtorna" kommer att presenteras i denna "Tidning" under Augusti.

Lycka till med promenaderna!

 

1.Kråkor i kråkpark

2. Ensam hund

3.Astrid i den stora skaldens skugga

4. Stol för en jätte

5. Så gott som naken

 

Fler bilder finns på "6-13 fler bilder"

Publicerades: 08 juli 2020 Uppdaterades: 25 juli 2020