Hemvårdsbidrag och tandvårdsstöd

Hemvårdsbidrag och tandvårdsstöd - förmåner som många inte känner till!

Du som vårdas av en närstående i hemmet kan ansöka om hemvårdsbidrag. Bidraget kan beviljas om den som vårdar har ett väsentligt merarbete och arbetsuppgifterna är sådana som man normalt inte hjälper varandra med inom familjen, till exempel den personliga hygienen. Hemvårdsbidraget betalas ut till dig som vårdas och du i din tur ersätter den som vårdar dig.

Kontakta Äldre direkt om du vill ansöka om hemvårdsbidrag.

Tandvårdsstöd är ett ekonomiskt bidrag från landstinget som man kan få om man har ett varaktigt behov av omfattande vård och omsorg av tänderna. Om man får en remiss från tandvården eller från en läkare kan man också få bidrag om tandvården är en del i behandlingen av vissa sjukdomar, till exempel stroke.

Kostnaden för tandvården läggs ihop med dina kostnader för sjukvård vilket betyder att om du erhållit frikort hos din läkare så betalar du inget för den nödvändiga tandvården.

Bor du hemma kontakta Äldre direkt för mer information Om du bor på ett vård-och omsorgsboende kan personalen ge mer information.

Äldre direkt: 08 - 80 65 65

Lena Hedqvist