Styrelsen

Uppdaterades: 26 februari 2019

Styrelsen

Elisabeth Bäckman

Ordförande, repr distriksstyrelsen, pressombud, Seniorhuset, programbladet

Anders Magnusson

1:e vice ordförande, läkemedelssakkunnig i Stockholmsdistriktet, KPR, månadsmöten

Lennart Blixth

2:e vice ordförande, sekreterare, seniorhuset

Jens Vollmer

KPR, månadsträffar, distriktetes valberedning

Ingegerd Johansson

Klubbmästare, programbladet m m

Jarl Johansson

Kassör

Saga Andersson

Vice kassör, medlemssekreterare

Håkan Thunberg

Redaktör programbladet, utskick, vice sekreterare

Kerstin Risveden

Aktiviteter, studieombud

Publicerades: 10 februari 2017 Uppdaterades: 26 februari 2019