Andra funktionärer

Uppdaterades: 26 februari 2019

Funktionärer med uppdrag, som ej är styrelsemedlemmar

Lennart Lindström

Revisor

Gary Hjelm

Revisor

Karl-Erik Strömberg

Revisorssuppleant

Ingemar Östberg

Revisorssuppleant

Ingrid Hedin

Valberedning, sammankallande

Ulla Neubüser

Valberedning

Ulla-Britt Jonsson

Valberedning

Birgit Wallin

Reseombud

Anita Sjöblom

Reseansvarig

Gunnel Lundström

Bioträffsansvarig

Publicerades: 11 februari 2017 Uppdaterades: 26 februari 2019