Styrelsen från 13 februari 2019 -

  • Styrelsen är samlad.
  • Styrelsen från 12 februari 2020
  • Styrelsen är samlad.
  • Styrelsen från 12 februari 2020

Övre raden:Leif Wretander, webmaster & vice ordförande, Kristina Åkerlund, sekreterare, Ebon Eriksson, ordförande, Tomas Berger, redaktör, Anita Asplund, kassör & Inger Styrhagen, aktivitetssamordnare.

Nedre raden: Ewa Ahlzén, medlemssekreterare & vice kassör, Sylvia Öhrn Andersson, vice medlemssekreterare & födelsedagsansvarig, Ove Björklund, teknikansvarig.

Från 2020 ersattes Tomas Berger av Erik Karlsson. i övrigt inga förendringar, dock saknas Kristina Åkerlund på bilden.