Allhusets Föreningsråd

Allhuset i Södertälje föreningsråd, är en stöd- och resursförening för de lokala pensionärsföreningarna i Södertälje kommun.

Allhusets föreningsråd är en ideell förening med ansvarig styrelse, stadgar, ekonomisk förvaltning och revisor samt frivilligt medlemskap.

SPF Holmfast representanter i Föreningsrådet.

  • Ordförande, Leif Wretander,      tel. 076 265 25 07
  • Kassör, Kristina Myhrman,         tel. 070 964 90 78
  • Revisor, Ewa Ahlzén,                 tel. 070 373 52 32

Husgruppens jourtelefon, tel. 070 346 20 98