Funktionärer - Månadsmöten

Föreningen är av stort behov av att medlemmar ställer upp och bidrar med en insats för att verksamheten skall kunna fortgå.

Programgrupp:

 • Yrsa Wallenborg                      tel. 073 598 23 29             Samordnare                
 • wallenborg@msn.com                            
 •  Karin Aaltonen
   Anica Söderström
                

Värdfolk:

 • Elsie Samborg,                          
 • Lars Samborg,                           
 • Birgitta Hallqvist                                                              Extra resurs                    
 •  Anna-Lena Hennel                                                         Extra resurs
 • Ulla Scheffel,                              
 • Maud Fischer,                            tel. 070 759 39 18         Samordnare
  Katarina Juhlin,                         
  Kerstin Lindskog Eriksson          

Biljettförsäljare:

 • Börje Sjöblom,                           
 • Gunilla Vennberg,                    
 • Inga-Lill Åberg,                          
 • Christina Bergum,                    
 • Ulla Britt Jansson,                     tel. 070 562 17 89             Samordnare
  ub.jansson@outlook.com
  Mona Eriksson

  Lottförsäljare:
 • Vanja Svahn,                              tel.073 038 59 80               Samordnare             vanja.svahn@outlook.com               
 • Lill Pettersson                         
 • Kerstin Arvidsson                     
 • Lars Arvidsson