Månadsmöte 11 januari 2017

Holmfastkören underhöll, varefter biträdande socialdirektör Kjell Sjundemark och utredare Inga-Lena Palmgren informerade om nuläget och framtidsplanerna för våra äldreboenden i Södertälje.